Mazda3

Användarvillkor

Villkor


Att skydda din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter är viktigt för Mazda, och alla personuppgifter som insamlats vid besök på våra webbplatser behandlas av oss enligt den datalagstiftning som gäller i de länder där webbplatserna sköts. Våra webbplatser kan emellertid innehålla länkar till andra webbplatser med innehåll vi inte kan kontrollera, och Mazda kan inte åta sig något ansvar för innehållet på dessa webbplatser.


Juridisk friskrivning

Observera: Mazda förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar av specifikationer och utrustning. Alla specifikationer som visas kan variera och är kanske inte tillgängliga i Sverige.


Användning av cookies

En cookie är en liten textfil som hämtas till din dator när du besöker våra webbplatser. Den registrerar vilka delar av vår webbplats som din dator besöker och hur länge.
 
På vår webbplats använder vi cookies från såväl första som tredje part. Våra cookies från första part ställs in av vår server och hjälper oss att identifiera var du är från sida till sida. De hjälper oss även att hämta inställningar från tidigare besök. Cookies från tredje part, å andra sidan, ställs in av en annan server än Mazdas. Vi använder en leverantör av cookies från tredje part för att spåra din navigering på våra webbplatser. De kan avaktiveras enklare än cookies från första part.
 
Cookies lagrar inte någon personlig information utan används för att sammanställa anonym, sammanfattad statistik om besökarens användning av sidan. Cookies hjälper oss att mäta hur väl våra webbplatser presterar och för att skräddarsy din erfarenhet av vårt innehåll närmare dig i egenskap av unik användare.
Om du så önskar kan du när som helst blockera alla typer av cookies, inklusive cookies från tredje part, via din webbläsare. (Observera att vissa av funktionerna på vår webbplats inte fungerar om du avaktiverar cookies.)
 
De flesta datorer kan ställas in på att acceptera alla cookies, tala om när du får en cookie eller avvisa alla cookies. De vanligaste metoderna för att göra cookie-inställningar på PC anges nedan. Det fungerar annorlunda på Mac eller om du använder en annan webbläsare eller version än de som anges nedan. Om du har problem hänvisar vi till antingen datorns bruksanvisning eller till det supporttelefonnummer som finns i datorns dokumentation.


Om du använder Netscape 6.0:

1.    Klicka på Redigera i Aktivitetsfältet, sedan på
2.    Inställningar
3.    Klicka på Avancerat
4.    Klicka på Cookies


Om du använder Internet Explorer 6.0:

1.    Välj Verktyg, sedan
2.    Internetalternativ
3.    Klicka på fliken Sekretess
4.    Klicka på Anpassad nivå
5.    Klicka på knappen "Avancerat"
6.    Markera kryssrutan "Åsidosätt automatisk cookie-hantering" och välj antingen Acceptera, Blockera eller Fråga


Om du använder Internet Explorer 5.0 eller 5.5:

1.    Välj Verktyg, sedan
2.    Internetalternativ
3.    Klicka på fliken Säkerhet
4.    Klicka på Anpassad nivå
5.    Bläddra ner till det sjätte alternativet för att se hur cookies hanteras av IE5 och ange antingen Acceptera, Deaktivera eller Fråga


AddThis sekretesspolicy för Sociala bokmärken

Ett utdrag från AddThis sekretesspolicy aktuell 2009-05-07:


Vilken slags information samlar vi in?

Vid generell användning av webbplatsen, tjänster som erbjuds via webbplatsen eller annan användning som anges nedan samlar vi in personlig information, demografisk information samt information om närvaro, e-postadress och annan information som är personligen identifierbar ("personuppgifter") från alla användare av eller besökare på webbplatsen. Alla användare måste godkänna de tillämpliga servicevillkoren som publiceras på webbplatsen.
 
Dessutom samlar vi in viss information som inte kan användas för att personligen identifiera användare. Denna information kan lämnas vidare till tredje part. Sådan icke personlig information innefattar sammanfattande information eller annan information om användning och kan inkludera till exempel statistik om det totala antalet användare, information om vilka typer av webbläsare som används av användare och användningsmönster för widgets. Vi samlar även in icke personlig information om alla användares IP-adress för att underlätta felsökning på vår server och för att administrera webbplatsen.
 
När du använder denna webbplats kan vi skapa "cookies" på din dator för att underlätta och underhålla den aktuella användarsessionen. Vi kan även samla in personlig information med dessa cookies för att vi ska kunna identifiera dig i samband med din användning av webbplatsen och spåra användningen av webbplatsen i de syften som medges enligt denna policy.
 
Alla användare som anger personlig information bekräftar att de är över 13 år. Därmed samlar vi inte in eller lagrar personlig information om individer som vi vet är under 13 år. Ingen del av den här webbplatsen är avsedd att locka personer under 13 år. Det är mycket viktigt för oss att skydda barns personliga integritet. Om vi får information om att en användare är under 13 år, kommer vi därför att vidta åtgärder för att avlägsna denna användares personliga information från våra databaser och för att förhindra användaren från att använda webbplatsen.
 
Fullständig sekretessinformation finns på http://www.addthis.com/privacy.


Bilens funktioner och manualer 


Vänligen beakta följande punkter:


Observera att din Mazda möjligtvis inte har alla funktioner som du ser på videofilmen.


Använd inte detta system medan du kör. Om du som bilförare använder systemet medan du kör är risken stor att du inte längre koncentrerar dig noga på trafiken och att du förlorar kontrollen över bilen. Detta kan leda till olyckor med allvarlig kroppskada eller till dödsolyckor.


Informationen förtydligar vissa speciella funktioner som din Mazda har. Videofilmerna är en komplettering till instruktionsboken. Informationen ersätter emellertid inte din Mazda instruktionsbok.


I din instruktionsbok hittar du detaljerad information om de olika funktionerna, viktig säkerhetsinformation, hur du bäst kör vid olika vägförhållanden och om manövrering och underhåll resp. service. I bruksanvisningen finns också varningsord som FARA, VARNING och OBSERVERA. Där det står FARA betyder det att det finns risk för allvarlig kroppskada eller livsfara om hänvisningen inte beaktas. VARNING betyder att det finns risk för kroppskada eller att din bil skadas eller både och om hänvisningen inte tas i beaktande. Där det står OBSERVERA hittar du information och även bra tips som du kan ha nytta av.


Kom ihåg, att alla stödjande system och funktioner aldrig kan ersätta att du kör försiktigt och är observant i trafiken; dessa system kan påverkas trafiksituationen, väderförhållandena och ditt sätt att köra.


All information, specifikationer, foton och illustrationer gäller vid tidpunkten när de publicerades. Mazda förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna eller utkastet utan föregående meddelander och utan åtaganden.