Mazda3

Sekretsspolicy

Insamling och bearbetning av personuppgifter


När du besöker vår webbplats registreras automatiskt namnet på din Internetleverantör, från vilken webbplats du besöker oss, de webbplatser du faktiskt besöker och datum och längd för ditt besök. Ytterligare personuppgifter lagras bara om du själv väljer att lämna ut dem, för t.ex. en registrering på My Mazda App och Web, en undersökning, tävling eller vid upprättandet av ett kontrakt.
 
Observera att sociala tillägg på webbplatsen, till exempel Facebook, skickar data direkt till oss om inloggade användare på servern samt användardata om besökare som inte är Facebook-medlemmar. Mer information finns i Facebooks sekretesspolicy på //www.facebook.com/policy.php.


Användning och röjande av personuppgifter samt specifikation av syfte


Insamlade personuppgifter används endast av Mazda för kundadministration av våra webbplatser, produktundersökningar och marknadsföringsrelaterade ändamål, inklusive kundstöd och för att informera dig om nya produkter och tjänster. Din information kommer att behandlas i enlighet med aktuell dataskyddslagstiftning och kommer endast att finnas tillgänglig för Mazda, dess dotterbolag eller intressebolag, agenturer och återförsäljare i syfte att användas för marknadsföring och kundadministration, inklusive kundstöd.


Valfrihet


Vi vill gärna kunna använda dina person- och adressuppgifter för att ge dig information om våra produkter och tjänster och i vissa fall be om din åsikt. Naturligtvis är ditt deltagande helt frivilligt.
Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som vi har om dig och korrigera eventuella felaktigheter i informationen.
 
Mazda kan vilja använda din information (eller vidarebefordra den till sitt återförsäljarnätverk eller tredjepartsleverantörer) för att kontakta dig eller hålla dig informerad om nya produkter och tjänster som erbjuds med jämna mellanrum.
 
Om du inte vill att din information ska lagras i dessa syften kan du välja att avsäga dig sådan korrespondens genom att kontakta oss och meddela oss detta. Vi föredrar att använda din information och kontakta dig elektroniskt, dvs. per telefon, e-post eller SMS. Om du inte vill bli kontaktad på detta sätt kan du välja att avsäga dig sådan korrespondens genom att ta kontakt med oss och meddela detta.


Säkerhet


Mazda använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de data vi har kontroll över mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga.