Mazda3

Sekretsspolicy

Insamling och bearbetning av data i fordonet

 

Data som lagras av föraren

I de flesta fall kan data som lagras i fordonet av föraren, till exempel telefonkontakter, navigeringsdestinationer och favoriter, raderas när som helst.

 

Datalagring i fordonet

Många elektroniska komponenter inuti fordonet innehåller datalagringsmedier som tillfälligt eller permanent lagrar teknisk information, till exempel om fordonets status, händelser och fel. Sådan teknisk information registrerar i allmänhet skicket på en komponent, modul, system eller miljö:

  • driftförhållanden för systemkomponenter (t.ex. påfyllningsnivåer)
  • statusmeddelanden för fordonet eller individuella komponenter (t.ex. hjulens hastighet/körhastighet, inbromsning, acceleration i sidled)
  • fel och defekter på viktiga systemkomponenter (t.ex. belysning och bromsar)
  • fordonets svar på ovanliga körsituationer (t.ex. utlösning av krockkudde, aktive- ring av stabilitetskontrollsystem)
  • miljöförhållanden (t.ex. temperatur)

 

Dessa data är enbart av teknisk natur och deras syfte är att identifiera och åtgärda fel samt optimera fordonets funktioner. Förflyttningsprofiler över körda rutter kan inte härledas från sådana data.

 

När tjänster (t.ex. reparationer, underhåll, garantiarbeten, kvalitetskontroller) erhålls kan den tekniska informationen laddas ned från händelse- och felminnet av medarbetare inom servicenätverket (inklusive Mazda Motor Corporation och, om nödvändigt, andra företag och dotterbolag till Mazda) med särskilda diagnostikenheter. När ett fel har åtgärdats kommer informationen i felminnet att raderas eller skrivas över.

 

När fordonet används kan det uppstå situationer då en expert kan identifiera en person med hjälp av den tekniska informationen i kombination med andra data (rapporter om incidenten, skador på fordonet, vittnesmål osv.)

 

Tilläggsfunktioner som avtalats med kunden eller som krävs enligt lag, t.ex. systemet för automatiska nödsamtal (eCall), gör att vissa fordonsdata kan överföras från fordonet.

 

Mer information om dataskydd finns på Mazdas webbplats.

Gå till: https://www.mazdamotors.eu/ och leta reda på webbsidan för ditt land.