Mazda3

Databehandling I FORDON

DATABEHANDLING I FORDON

 

Det finns elektroniska enheter som är installerade i ditt fordon. Dessa enheter behandlar data som enheterna får från sensorer i fordonet, som enheterna genererar själva eller som enheterna delar med varandra. Några av enheterna används för säkerheten i fordonet, andra enheter hjälper dig vid körning (förarassistanssystem). Vissa ger dig komfort- eller nyhets-/underhållnings funktioner.

 

Nedan följer allmän information om hur data behandlas i bilen.

 

1.     Personuppgifter

Varje enskilt fordon är idenfierbart med ett unikt chassinummer. Detta chassinummer för fordonet är spårbart till nuvarande samt tidigare ägare. Information som erhålls från fordonet kan också spåras till fordonets ägare eller förare på ett annat sätt, till exempel via registreringsnumret.

 

Data som produceras eller bearbetas av enheterna kan därför vara att betrakta som personuppgifter. Beroende på vilken fordonsdata som är tillgänglig kan det vara möjligt att dra slutsatser exempelvis om hur man kör, din position, körvägar och konsumtions- och beteendemönster.

 

2.     Dina rättigheter som registrerade under sekretesspolicyn

 

I enlighet med gällande lag om behandling av personuppgifter har du vissa rättigheter mot företag som behandlar din personliga information. Du kan läsa mer om innehållet i dessa rättigheter på Datainspektionens hemsida: www.datainspektionen.se


Du har rätt att begära fullständig upplysning om vilken personlig information som företaget behandlar om dig, utan kostnad, från tillverkaren och tredje part (t.ex. dedikerade tjänsteleverantörer av tjänster, verkstad och leverantörer av onlinetjänster för fordonet), under förutsättning att dessa företag lagrar och bearbetar din personliga information. Du kan begära information om vilken personlig information som lagras om dig, syftet med vilka dina personuppgifter behandlas och ursprunget till din personliga information. Din rätt till information gäller också för överföring av personuppgifter till andra personer.

 

Data (inklusive personuppgifter), som endast lagras lokalt på fordonet, kan visas med hjälp av sakkunnig hjälp, till exempel i ett garage. Detta kan debiteras för, om det är lämpligt.

 

3.     Rättsliga krav för offentliggörande av personuppgifter

 

I den utsträckning det finns lagliga krav på detta, måste tillverkare lämna ut upplysningar på begäran av offentliga myndigheter när så efterfrågas, exempelvis när ett brott utreds. Det är också tillåtet för myndigheter att läsa data från fordon i specifika fall där det finns juridisk grund för det. I samband med en olycka kan information exempelvis läsas från elektronikenheten som styr krockkuddarna för att klargöra omständigheterna kring olyckan.

 

4.     Personuppgifter och data i fordonet


Enheter hanterar data för att kunna köra fordonet

 

Dessa inkluderar, till exempel:

 

 • Information om fordonsstatus (t ex hastighet, retardation, sidoacceleration, hjulhastighet, indikator för säkerhetsbältet),
 • Klimatförhållanden (t.ex. temperatur, regnsensorer, avståndssensor).

 

 

Dessa data lagras inte längre än driftstiden och är endast tillgängliga på själva fordonet. Enheterna innehåller ofta datalagringskapacitet. Denna kan användas för att dokumentera, antingen tillfälligt eller permanent, information om fordonets tillstånd, komponentspänning, underhållskrav och tekniska händelser eller fel.

 

Följande information kan lagras beroende på den tekniska konfigurationen:

 

 • Systemets driftläge (t.ex. vätskenivåer, däcktryck och batteristatus)
 • Funktionsfel och defekter i centrala systemkomponenter (t.ex. belysning och bromsar)
 • Systemsvar vid extraordinära körsituationer (t.ex. användning av krockkudde, aktivering av stabilitetsstyrningssystem),
 • Information om händelser där fordonet är skadat
 • För elfordon, laddningsläge för högspänningsbatteriet och fordonets beräknade intervall.

 

I vissa fall (t.ex. om fordonet har upptäckt ett fel) kan det vara nödvändigt att spara data som normalt skulle raderas efter en kort tidsperiod

 

Om du använder tjänster (t.ex. reparations- och underhållstjänster) kan det vara möjligt att härleda och använda lagrade driftsdata med fordonets ID-nummer. Data från fordonet kommer att läsas av anställda i Mazda-nätverket (t.ex. auktoriserad verkstad och tillverkare) eller av tredje part (t.ex. olyckstjänster eller oberoende verkstäder). Detsamma gäller vid garantifall och kvalitetssäkringsmätningar.

 

 

Data läses igenom obligatorisk OBD (omborddiagnostik) i fordonet. Driftsdata som läses dokumenterar fordonets eller de enskilda komponenternas tekniska tillstånd och hjälper till att diagnostisera fel, säkerställa garantiansvar och bidra till kvalitetsförbättringar. Dessa data, i synnerhet information om komponentspänningar, tekniska händelser, fel och andra fel, överförs till tillverkaren, vid behov tillsammans med fordonets ID-nummer.

Produktansvar omfattas också av tillverkarens ansvar. För detta ändamål använder tillverkaren driftsdata externt för fordon, till exempel genom återkallningskampanjer.

 

Dessa data kan också användas för att verifiera kundens lagstadgade garantier och tillverkarens garantikrav.

 

Fordonsfel kan återställas av en tjänsteleverantör för reparations- och underhållsarbete eller på begäran.


5.     Komfort och nyheter/underhållning
 

Du kan spara inställningar på ditt fordon och ändra / återställa när som helst.

 

Beroende på fordonets speciella konfiguration kan dessa innehålla:

 

 • Inställningar för sätes- och rattposition,
 • Inställningar för chassi och klimatanläggning
 • Individuella inställningar, såsom interiörbelysning.

 

Du har också möjlighet att ange information i fordonets informationssystem själv, inom ramen för den valda konfigurationen.

 

Beroende på fordonets speciella konfiguration kan detta innefatta:

 

 • Multimedia, t.ex. musik, filmer och foton för uppspelning i ett integrerat multimediasystem,
 • Adressbok för användning med ett integrerat handsfree-system eller integrerat navigationssystem,
 • Navigering till registrerade destinationer
 • Information relaterad till användningen av internettjänster


Dessa data för komfort, nyheter och/eller underhållning kan lagras lokalt på ditt fordon eller det kan placeras på en enhet som du har anslutit till ditt fordon (som smartphone, USB-minne eller MP3-spelare). Om du antar att du själv har angett dessa data har du möjlighet att ta bort den när som helst.

 

Överföringen av denna information från fordonet är enbart på din begäran, i samband med de inställningar du har valt när du använder onlinetjänster.

 

Smartphoneintegration, till exempel Android Auto eller Apple CarPlay

 

Om ditt fordon är utrustat med detta kommer du att kunna ansluta din smartphone eller annan mobil enhet till fordonet så att du kan kontrollera ditt fordon med hjälp av integrerade kontrollelement som finns i ditt fordon. Bilder eller ljud som visas eller spelas upp på din smartphone kan produceras via bilens multimediasystem. Samtidigt överförs specifik information till din smartphone. Beroende på typen av integration kan detta innehålla platsdata, dag/nattläge och andra typer av allmän fordonsinformation.

 

Integration tillåter vissa smartphone-appar, t.ex. navigering eller musikuppspelning. Ytterligare interaktion mellan smartphone och fordonet äger inte rum, till exempel aktiv tillgång till fordonsdata. Vilken typ av ytterligare databehandling som händer beror på appleverantören. Inställningarna som kan användas beror på specifika app och operativsystem på din smartphone.

 

Online-tjänster

 

Om ditt fordon är utrustat med en trådlös nätverksanslutning blir det möjligt att utbyta data mellan ditt fordon och andra system. Det trådlösa nätverkssystemet aktiveras via en överförings- och mottagningsenhet som är specifik för fordonet eller via en mobilterminal (som smartphone) som du har installerat. Online-funktioner kan användas till exempel via denna nätverksanslutning, t.ex. onlinetjänster eller applikationer (appar) som du har fått från tillverkaren eller annan leverantör.

 

Fabrikantens egna tjänster

 

Våra onlinetjänster är de som beskrivs av Mazda på en lämplig plats (till exempel i bruksanvisningen och/eller på ditt lands specifika Mazda-webbplats) och finns i samband med annan information om behandling av personuppgifter. Din personliga information används för att tillhandahålla onlinetjänster. Utbytet av personuppgifter för detta ändamål sker genom en skyddad anslutning, till exempel. genom att använda IT-system för detta ändamål. Utöver att tillhandahålla tjänster, kommer insamling, bearbetning och användning av personuppgifter endast att ske med stöd i lagen, genom ett avtal eller med ditt samtycke.

 

Du kan aktivera eller inaktivera tjänsterna och funktionerna i ditt fordon och ibland även hela den trådlösa anslutningen (kostar i vissa fall pengar). Funktioner och tjänster som införs enligt lag, såsom nödsamtalssystem, är undantagna från detta.

 

Tredjeparts-tjänster

 

Om du väljer att använda onlinetjänster från andra leverantörer (tredje part) ska ansvaret för dessa tjänster ligga hos respektive leverantör och de bär ansvaret för utföra laglig behandling av personuppgifter samt användning. Tillverkaren har i allmänhet ingen möjlighet att påverka innehåll som utbyts på detta sätt.


Vänligen bekanta dig med beskrivningarna, omfattningen och möjligheterna för insamling och användning av personuppgifter som gäller när du använder tredjepartstjänster hos respektive tjänsteleverantör.

 

Du kan hitta ytterligare information om bearbetning av personlig information på Mazda Motor Sveriges hemsida: www.mazda.se/ (skriv in det lokala företaget och URL)