hero

Mazda Försäkring - en bilförsäkring i toppklass


Din Mazda är värd en riktigt bra försäkring. Därför rekommenderar vi Mazda Försäkring hos Folksam som är ett stabilt företag med lång erfaranhet. Folksam är specialister på Mazda och vet bland annat vilka verkstäder som ska anlitas om din bil skulle råka ut för någonting. Försäkringen kan även ge dig en hyrbil om din egen bil blir skadad. Läs mer om Mazda Försäkring i samarbete med Folksam här


Därför tecknar du Mazda försäkring

 

  • Hyrbil ingår under 65 dagar – Du får betalt för hyrbil om din egen bil måste in på verkstad efter en ersättningsbar brand-, stöld-, maskin- eller vagnskada
  • Extra generös maskinskadeförsäkring – gäller upp till 10 år eller 15 000 mil

 

Läs mer om Mazda Försäkring här

 

Mazda körklar - prova på-försäkring för din nya bil

Prova på -priset gäller under sex månder med samma villkor som den ordinarie Mazdaförsäkringen och kan endast tecknas vid bilköp hos en Mazda-återförsäljare.  Försäkringen kan tecknas för alla Mazdabilar som är yngre än tio år. 

 Läs mer om försäkringen och priser här.  

 

Vid skada eller olycka  

Här nedan finns en sammanställning över hur du ska gå tillväga vid en skada eller olycka. Är du osäker på vilket försäkringsbolag som du ska kontakta, se ditt försäkringsbesked.  


Självrisk 

Då en skada ersätts genom din bilförsäkring eller vagnskadegarantin betalar du i regel själv en del av skadekostnaden. Självrisken beror på vilket försäkringsmoment som berörs. Självriskerna för respektive försäkringsmoment framgår av dina försäkringshandlingar och på vagnskadegarantibeviset. 


Annan bilförsäkring 

Personskada, plåt eller lackskada, maskin eller elektronikskada, brandskada, glasruteskada och rättsskydd ska du anmäla till ditt försäkringsbolag. De avgör hur och var din Mazda ska repareras efter en försäkringsskada. Vid stöld ska du även göra en polisanmälan.

 

Har du Mazda vagnskadegaranti och inget annat motordrivet fordon är inblandat i olyckan hjälper din Mazda-verkstad dig med skadeanmälan till Folksam (0771 - 960 960), vilka administrerar skaderegleringen på vagnskadegarantin. Är annat motordrivet fordon inblandat och du har Mazda vagnskadegaranti, ring Folksam direkt.


Plåt eller lackskada på bil som är körbar 

Vid ”parkerings- eller smitningsskada” med annat fordon, måste du göra en polisanmälan och kunna styrka att ett okänt motordrivet fordon orsakat skadorna, om möjligt med ett vittne. Ring även Folksam 0771 960 960 om du tecknat Mazda Försäkring från 1/1 2015 eller If 08-541 705 80 om den är tecknad t.o.m. senast 31/12 2014.  Bedöms skadan som en ”parkerings- eller smitningsskada” är det Trafikförsäkringsföreningen som står för skadekostnaden. Annars kan den ersättas av vagnskadeförsäkringen/vagnskadegarantin om din Mazda är helförsäkrad. 


Har du Mazda Försäkring med helförsäkring eller vagnskadegaranti, och inget annat motordrivet fordon är inblandat i olyckan, hjälper verkstaden dig med skadeanmälan.


Plåt eller lackskada på bil som inte är körbar 

Har du SARA Mazdaassistans ringer du Folksam på 0771 - 50 60 00. När du ringer assistansservice behöver de få veta: bilens registreringsnummer och modell samt ägarensnamn och adress, beskrivning av händelsen samt tid och plats för denna och vilket försäkringsbolag som försäkrar bilen.

 

Personskada, glasruteskada, maskin/elektronikskada eller rättsskydd 

Ring Folksam om du har Mazda Försäkring tecknad från 1/1 2015 på 0771 960 960 eller till If 08-541 705 80 om du tecknat Mazda Försäkring t.o.m. 31/12 2014. Vid glasruteskada kontaktar du en Mazda-verkstad, så hjälper de dig att anmäla skadan och byta eller laga rutan. 

Har du råkat ut för en maskin/elektronik- eller brandskada och bilen är körbar, hjälper din Mazda-verkstad dig med en skadeanmälan. Alternativt kan du ringa Folksam eller If. 


Stöld eller inbrott

Om du tecknat en försäkring från 1/1 2015 kontakta Folksam på 0771 - 960 960. Har du tecknat försäkring t.o.m. 31/12 2014, kontakta If på 08-541 705 80.