contract hire

Mazda Leasing

Ett bekvämt sätt att finansiera företagets bilar. Leasing är en form av långtidshyra, där vi äger bilen och du nyttjar den.


Finansiell leasing kan även kompletteras med ett serviceavtal

För mer information, kontakta din Mazda återförsäljare som tillsammans med dig tar fram en bra finansiell lösning efter ditt företags behov.

 

Fördelarna är många

Leasing binder inte upp företagets kapital.

50 % av momsen på leasingavgiften är avdragsgill

Lätt att budgetera

Påverkar inte kreditutrymmet

Hur kan vi hjälpa dig?