personal contract hire

Operationell leasing

En produkt för dig som söker ett enkelt och tryggt bilinnehav. Den är förmånlig för alla företag oavsett om vagnparken består av en eller flera bilar.

 

Mazdas operationella leasing

Denna är endast tillgängligt hos Mazda återförsäljare och täcker följande kostnader:

 

Bil

Besiktning

Bilförsäkring

Drivmedelsadministration

Service enligt Mazdas serviceprogram

Reparationer (normalt slitage)


Samtliga kostnader samlas på en faktura och specificeras per bil och förare.
Även andra kostnader, t ex trängselskatt, faktureras på samma faktura.

 

Enkelt

Leasingavgift är fast för hela avtalstiden och gör det enkelt för företaget att budgetera sina bilkostnader.

Det ger företaget möjlighet att ha alla bilens kostnader på en och samma faktura, vilket underlättar administrationen av vagnparken och ger oss möjlighet att erbjuda dig en låg och fast månadsavgift.

 

Tryggt

Med ett unikt service kort lämnas bilen in på service hos en auktoriserad Mazda verkstad som även hanterar all administration.
Bilen har ett garanterat restvärde, vilket försäkrar företaget mot oväntade kostnader. När leasing perioden är slut återlämnar du bilen hos samma återförsäljare där du hämtade ut den.
Via Mazdas operationella leasing är bilen helförsäkrad under hela avtalstiden.

 

 

Enkelt, Tryggt och Tillängligt

Mazdas operationella leasing är en produkt som är framtagen för att du som kund enkelt, tryggt och till en fast och låg totalkostnad ska kunna köra en Mazda.

 

Kontakta din lokala Mazda återförsäljare för mer information.

Hur kan vi hjälpa dig?