hero

Förstärkning av samarbetet mellan Toyota Motor Corporation och Mazda Motor Corporation samt avsikt att ingå en kapitalallians

2017-09-27
1116 visningar
seats

Sammanfattning

Mazda Motor Corporation och Toyota Motor Corporation ingår ett samförståndsavtal och en kapitalallians, i syfte att stärka företagens fortsatta samarbete för att ytterligare stärka deras tillverkningskapacitet, teknologiska kompetens och affärsstruktur, ett samarbete som lägger en grund för fortsatt tillväxt.

Företagen har särskilt enats om att främja gemensamma projekt för att upprätta ett joint venture för att tillverka bilar i USA med en årlig produktionskapacitet på ca 300 000 bilar, gemensamt utveckla teknik för elektriska fordon, gemensamt utveckla uppkopplade teknologier för bilar, och att samarbeta inom utveckling av avancerad säkerhetsteknologi. Båda företagen kommer dock att utveckla sina bilmodeller på ett självständigt sätt.

Toyota och Mazda har kommit överens om att Toyota kommer att teckna och förvärva aktier som nyemitteras av Mazda via en tredje part. Samtidigt kommer Mazda att teckna och förvärva aktier som avyttras av Toyota genom en tredjepartstilldelning, till samma värde som aktierna i Mazda.

 


 

 Kungsbacka 4:e augusti 2017. Toyota Motor Corporation ("Toyota") och Mazda Motor

Corporation ("Mazda") meddelar idag att företagen ingår ett samförståndsavtal och en kapitalallians, i syfte att ytterligare stärka deras fortsatta samarbete.

 

1. Orsak till alliansen

Även om fordonsindustrin upplever fortsatt tillväxt har den gått in i en period av stora förändringar. Faktorer som olika marknadsbehov, åtstramade miljö- och säkerhetsbestämmelser, ökande behov för sofistikerad och avancerad teknik, marknadsaktörer från andra branscher och diversifiering av mobilitet samverkar på komplexa sätt. I en sådan förändrad affärsmiljö har Toyota och Mazda insett att det är nödvändigt att inte bara sträva efter att ytterligare stärka deras tillverkningskapacitet, teknologiska kompetens och affärsstruktur, utan också att utveckla ett samarbete som lägger en grund för fortsatt tillväxt.

Toyota och Mazda meddelade att de ingått ett avtal om att bygga ett ömsesidigt fördelaktigt, långsiktigt partnerskap den 13 maj 2015. För att partnerskapet ska leda till fler attraktiva bilmodeller som uppfyller de olika behov och smaker som finns hos kunder över hela världen har de två företagen nu diskuterat ett fördjupat samarbete för att skapa ett långsiktigt, jämlikt och vänskaplig allians inom områden där man ömsesidigt kan dra nytta av synergieffekter.

Det nya avtalet mellan Toyota och Mazda ska ses som ett resultat av de ingående diskussioner som företagen fört med varandra sedan det första avtalet undertecknades 2015. Bägge parter tror att det nya avtalet kommer att bli en milstolpe i deras fortsatta samarbete.

Företagen har särskilt enats om att främja gemensamma projekt för att (i) upprätta ett joint venture för att tillverka bilar i USA, (ii) gemensamt utveckla teknik för elektriska fordon, (iii) gemensamt utveckla uppkopplade teknologier för bilar, (iv) samarbeta inom avancerad säkerhetsteknologi, och (v) ytterligare komplettera varandras modellutbud. Genom dessa gemensamma projekt kommer Toyota och Mazda att arbeta för att utnyttja resurserna på båda företagen för att komplettera och förbättra varandras produkter och tekniker, och utnyttja lärdomar genom de gemensamma projekten för att förbättra konkurrenskraft som hjälper dem att uppnå fortsatt tillväxt. De kommer också att sträva efter att utveckla och stärka deras långsiktiga partnerskap och driva samarbetet på ett likvärdigt, men också självständigt sätt. Toyota och Mazda har kommit överens om att Toyota kommer att teckna och förvärva aktier som nyemitteras av Mazda via en tredje part. Samtidigt kommer Mazda att teckna och förvärva aktier som avyttras av Toyota genom en tredjepartstilldelning, till samma värde som aktierna i Mazda.

De två företagen kommer att samarbeta i gemensamma projekt och respektera varandras oberoende och upprätta ett jämlikt och vänskapligt förhållande på medellång till lång sikt. De två företagen kommer att påskynda och utveckla ömsesidigt samarbete som långsiktiga partners med målet att skapa helt nya värden för bilar och bidra till utveckling av ett hållbart samhälle genom att möta kundernas förväntningar.

 

2. Detaljer rörande avtalet om affärsalliansen.

1) Etablera ett joint venture som producerar fordon i USA

Som en del av den nya alliansen, har Toyota och Mazda enats om att utvärdera möjligheterna till att bygga en gemensam fabrik i USA. Investeringen ska finansieras till lika delar av bägge parter. Fabriken skulle ha en årlig produktionskapacitet på 300 000 enheter. I väntan på tillstånd och godkännanden från berörda myndigheter, kommer företagen börja definiera detaljplanerna för att fabriken ska kunna starta produktionen 2021. Investeringen är på 1,6 miljarder dollar och kommer leda till 4 000 nya arbetstillfällen.

De två företagen kommer att arbeta för att förbättra sin kompetens inom produktionsteknik, utöver det befintliga samarbetet med produkter och teknik.

Toyota och Mazda förväntar sig att den nya fabriken kommer att producera cross-over-modeller som Mazda nyligen introducerade till den nordamerikanska marknaden och Toyota Corolla för Nordamerika. Genom den amerikanska fabriken kan Mazda förbättra sin verksamhets produktionsflexibilitet och reagera med större flexibilitet mot förändringar i efterfrågan efter region och modell, och fokusera på fordon som förväntas växa i Nordamerika. Å andra sidan, som ett svar på den växande nordamerikanska marknaden, kommer Toyota att försöka ha sin verksamhet ännu mer lokalt rotad genom att förstärka sitt lokala produktionssystem i USA.

 (2) Gemensam utveckling av teknik för elbilar.

Det råder en stigande efterfrågan och förväntan på elektriska fordon (EV) runt om i världen. För att flexibelt och effektivt kunna svara på trenderna i den ökande EV-marknaden, som är svår att förutspå, kommer Toyota och Mazda att mobilisera sin kapacitet och utbyta expertis fritt och aktivt med varandra och överväga den gemensamma utvecklingen av teknologier som är relaterade till den grundläggande strukturen av EV för att kunna vara konkurrenskraftig. Man ska vara flexibel och snabbt kunna reagera på regler och marknadsutvecklingar i olika länder. De två företagen kommer att diskutera detaljer om den gemensamma utvecklingen i framtiden.

(3) Samarbete inom nästa generations områden, inklusive uppkopplad teknologi och avancerad säkerhetsteknik

Toyota och Mazda kommer gemensamt att utveckla multimediasystem för fordon för att vara förberedd för ökat användande av information i bilar, men också som kopplar upp bilen till omvärlden. Dessutom i syftet att realisera ett olycksfritt och säkrare bilsamhälle, kommer de två företagen att utveckla Toyotas teknik för kommunikation mellan fordon och övrig infrastruktur.

(4) Ytterligare komplement till varandras produkter

Mazda har redan levererat kompakta sedaner till Toyota i Nordamerika. Utöver det kommer Toyota att leverera små kommersiella fordon till Mazda i Japan. Toyota och Mazda kommer också överväga möjligheten till framtida produktkomplettering globalt i andra fordonskategorier

 

3. Detaljer om kapitalalliansen

Toyota och Mazda förvärvar ömsesidigt aktier i det andra företaget enligt följande för att utveckla och stärka deras långsiktiga partnerskap.

Toyota kommer att förvärva 31 928 500 stamaktier som nyligen utfärdats av Mazda genom en tredjepartstilldelning (aktieinnehav på 5,05% på utgiven aktiebas efter kapitalökningen, totalt värde av 50 miljarder yen)

Mazda kommer genom en disposition av statskassan genom en tredjepartstilldelning som ska genomföras av Toyota, förvärva Toyota-aktier som motsvarar värdet för Mazda-aktierna (aktieinnehavsandel på 0,25% på utfärdad aktiebas).

De två företagen planerar att använda intäkterna från kapitalökningen genom tredjepartstilldelning och disposition av stamaktier genom tredje partens tilldelning för att delvis finansiera investeringar i samband med inrättandet av joint venture för att producera bilar i USA (för mer information om tilldelning från tredje part av Mazda till Toyota och Toyota till Mazda, se separat meddelande “Notice of Issuance of New Shares by way of Third-Party Allotment in Accordance With theMemorandum of Understanding on the Business and Capital Alliance with Toyota Motor Corporation” publicerad idag av Mazda samt utgåvan "Notice Concerning Disposition of Treasury Stock by way of Third-party Allotment” idag frånToyota.)

 

4. Tidplan

(1) Utföringsdatum för samförståndsavtal: Fredag 4 augusti 2017

(2) Aktieförvärv (betalningsdatum): Måndag 2 oktober 2017

 

5. Framtidsutsikter

Företagen förväntar sig att alliansens inverkan på koncernens resultat för räkenskapsåret slutande mars 2018 är begränsad.

Håll dig uppdaterad

Mest lästa artikar

Helt nya Mazda CX-3

2015-07-03 | 31093 visningar

Här kan du läsa allt om helt nya Mazda CX-3 Int...

November-premiär för helt nya Mazda3 med pris från 164 900 kr

2013-10-01 | 27032 visningar

Andra helgen i november blir det svensk premiär fö...

Läs allt om helt nya Mazda3

2013-07-12 | 26878 visningar

1. Helt nya Mazda3 – i korthet Skyactiv-teknologi...

Mazda avtäcker VISION COUPE koncept i Tokyo

2017-10-25 | 25029 visningar

Mazda avtäcker VISION COUPE koncept i Tokyo...