hero

Mazda3 i-stop sänker förbrukningen med 14 %

2009-03-03
2959 visningar
seats

Tack vare en direktinsprutad två litersmotor och det unika i-stop systemet kan Mazda sänka bränsleförbrukningen med upp till 14 % i nya Mazda3, jämfört med den tidigare modellens två litersmotor. Mazdas unika system för tomgångsavstängning startar upp motorn igen på endast 0,35 sekunder!

Nya Mazda3 i-stop premiärvisades på Geneve-salongen. Tack vare i-stop systemet blir bränsleförbrukningen så låg som 6,8 l/100 km, vilket innebär ett CO2-utsläpp på endast 159 gr/km. Och då talar vi ändock om en motor på 151 hk och med ett maximalt vridmoment på 191 Nm vid 4.500 rpm. En motor som ger nya Mazda3 KombiSedan en toppfart på 206 km/tim och en acceleration från 0 till 100 km/tim på 10,4 sekunder.

Startar upp igen på 0,35 sekunder!
Mazdas i-stop system för att stänga av motorn vid tomgångskörning är helt och hållet utvecklat av Mazda själva. Systemet är det enda hittills i världen som startar upp motorn igen genom att bränsle sprutas in direkt i motorns cylindrar medan motorn är inaktiv. När föraren trampar på kopplingspedalen igen antänds bränslet och skapar en nedåtriktad kraft på kolvarna så att motorn startar. Fördelen att kombinera i-stop systemet med Mazdas direktinsprutade DISI-motor är att systemet startar dubbelt så snabbt, och även tystare, än andra konventionella system för tomgångsavstängning.

Genom att använda DISI-motorn tillsammans med i-stop, samt vissa aerodynamiska förbättringar, minskar bränsleförbrukningen med cirka 14 % jämfört med den tidigare konventionella två litersmotorn, enligt EU-normerna för genomsnittlig bränsleförbrukning.

När föraren stannar sin nya Mazda3 i-stop vid t.ex. rödljus eller i trafikköer stannar motorn helt automatiskt och ställer sig i position redo för att starta. Så fort som föraren trampar ner kopplingspedalen, antänds bränslet i cylindrarna och motorn startar helt omärkligt.
När nya Mazda3 i-stop stannar vid ett trafikljus eller i en trafikkö kan själva tomgångsavstängningen minska bensinförbrukningen med cirka fem procent.

Nackdelen med konventionella system för tomgångsavstängning är att dessa alltid behöver hjälp av en elmotor för att starta bilens motor igen. Därför tar det en ganska lång tid innan en kompression och antändning sker i motorn när den startas om. I verkligenheten betyder detta en tidsfördröjning mellan att pedalen trycks ner och att bilen börjar rulla. Även ljudet och vibrationerna är högre vid konventionella system.

Reglerar kolvarnas position
Mazdas i-stop system kontrollerar och reglerar istället kolvarnas position när motorn stängs av. För att snabbast möjligt starta om motorn behövs förbränningsenergi från cylindrarna redan vid första kolvslaget. Detta kräver att följande tre villkor uppfylls. För det första måste bränslet kunna sprutas direkt in i förbränningsrummet och antändas. För det andra måste en tillräcklig mängd av ren luft finnas i cylinderns förbränningsrum där bränslet skall antändas och för det tredje måste motorns styrsystem kunna avgöra vilken cylinder som först skall antändas i startögonblicket.

Det är därför som Mazdas direktinsprutade DISI-motor, som med högre tryck kan spruta in bränslet i förbränningsrummet, är en idealisk kombination med Mazdas nya i-stop system.

När Mazdas DISI-motor stannar, stoppas kolven i en bestämd position och en tillräcklig mängd ren luft behålls i cylindern. För att förbereda cylindern för start används generatorn som en elmotor och vrider runt motorn så att kolven ställs i exakt rätt position. Detta övervakas med hjälp av sensorer på vevaxeln som anger när kolven kommer i exakt rätt läge för att kunna utnyttja sin slaglängd i startögonblicket.

Nya vevaxelsensorer
För att cylindern ska få så stor mängd ren luft som möjligt öppnar Mazdas i-stop system insugsventilen tillfälligt när motorn stannar (normalt hålls insugsventilen stängd när motorn stoppas). Vanligtvis kan vevaxelsensorn endast läsa av rotation framåt, vilket gör det omöjligt för i-stop systemet att vrida tillbaka kolven i en exakt position. Därför har nya Mazda3 i-stop utrustats med nyutvecklade vevaxelsensorer, som klarar att läsa av rotation i båda riktningarna, vilket gör det möjligt för generatorn att backa kolven i rätt position för start

Nya Mazda3 i-stop har ett extra mindre hjälpbatteri för den händelse att det ordinarie batteriet inte är tillräckligt laddat. Detta innebär att föraren hela tiden kan känna sig säker på att Mazda3 i-stop alltid skall fungera tillfredsställande. i-stop systemet känner även av om bilen skulle stanna i en alltför brant uppförsbacke. Är lutningen mer än 14 procent fortsätter motorn att gå på tomgång.

Fördelen med Mazda i-stop är delvis den samma som hos mer konventionella system, nämligen bättre bränsleekonomi. Men genom Mazdas unika teknik blir systemet även mindre komplicerat, snabbare och tystare än andra system för tomgångsavstängning.