hero

Mazdas långsiktiga vision för teknisk utveckling och miljöpåverkan

2017-09-27
2338 visningar
seats
- Inkluderar en introduktion av SKYACTIV-X, världens första kommersiella bensinmotor med kompressions-tändning

Sammanfattning:

Mazdas långsiktiga vision ”Sustainable Zoom-Zoom 2030” blickar framåt mot år 2030.

Målsättning är att utveckla bilar som är inspirerande att köra och fungerar i ett hållbart sammhälle med låg miljöpåverkan. Övergripande betyder det att bilarnas koldioxidutsläpp måste reduceras drastiskt fram till år 2050. Mazdas målsättning är att reducera det genomsnittliga CO2-utsläppet med 50% från år 2010 till år 2030, samt med 90% fram till år 2050. För att klara dessa mål behöver utveckling ske för både befintlig förbränningsmotor-teknologi samt en elektrifiering av modellutbudet.

2019 planerar Mazda att lansera sin första elbil samt även introducera en revolutionerande bensinmotor som med hjälp av kompressionständning kommer att reducera koldioxidutsläppet med 20-30% jämfört med Mazdas redan effektiva SKYACTIV-motorer, och med hela 35-45% lägre CO2-utsläpp jämfört med Mazdas bensinmotorer med likvärdig cylindervolym från år 2008. Supereffektiva förbränningsmotorer är en förutsättning för att lyckas väl med effektiva drivlinor med hybrid och plug in-hybridteknologier.

Parallellt med utsläppsreduceringen inkluderas även nya nivåer för aktiv säkerhet i visionen ”Sustainable Zoom-Zoom 2030”. År 2025 ska Mazdas ”Co-Pilot” koncept att vara standard i alla bilar, där bilen aktivt övervakar och varnar för potentiella faror samt tar över om föraren skulle förlora medvetandet, för att säkert parkera och tillkalla nödassistans.

 


 

Kungsbacka, 8:e augusti 2017. Mazda Motor Corporation presenterar idag sin långsiktiga vision ”Sustainable Zoom-Zoom 2030” som blickar framåt mot år 2030. Som en del av Mazdas nya teknologier avslöjas även bolagets planer på introduktionen av nästa generations bensinmotor, SKYACTIV-X, som kommer att bli den första kommerciella bensinmotorn som tänder luft/bränsleblandningen med hög komprimering1.

Den ursprungliga visionen ”Sustainable Zoom-Zoom” aviserades redan 2007 och beskriver Mazdas strävan efter att kombinera körglädje med utomordentlig krocksäkerhet och miljömässighet. Pågrund av bilindustrins allt snabbare strävan efter anpassning och förändring så presenteras nu en uppdaterad vision med ett längre perspektiv som stakar ut hur Mazda vill utveckla sin körglädje för att möta nya krav från människor, samhället och miljön.

Nedan följer en sammanfattning av visionen ”Sustainable Zoom-Zoom 2030” samt nästa generations bensinmotor ”SKYACTIV-X”.

1.   Sustainable Zoom-Zoom 2030

Mazda målsättning är att utveckla bilar som är inspirerande att köra och fungerar i ett hållbart sammhälle med låg miljöpåverkan.

Miljö

Genom nya initiativ och teknik skapa en hållbar framtid där människan och bilen kan fortsätta att samverka i ett samhälle som bygger på kommunikationer.

Tillvägagångsätt:

 • Utveckla nya metoder för att reducera koldioxidutsläppet för bilens ”well to wheel” (från källa till hjul) perspektiv och under hela dess livscykel.
 • Reducera företagets genomsnittliga koldioxidutsläpp med 50% från 2010 till 2030, och en miskning med 90% till 2050.
 • Fortsätta att revolutionera förbränningsmotorn som förutspås att fortsätta vara en huvudsaklig drivkälla för majoriteten av världens fordon under många år framöver, och på så vis påverka det globala koldioxidutsläppet på ett positivt sätt, och samtidigt använda resultatet för att effektivisera hybrid/plugin-hybrid lösningar ytterligare
 • Från och med 2019 introducera elbilar och elektriska drivkällor i regioner som har en hög andel grön elproduktion och även införa restriktioner mot vissa fordon för minska luftföroreningar. 

Samhälle

Skapa system för säkra fordonstransporter och fortsätta att berika människors livskvalitet genom ökad mobilitet.

Tillvägagångsätt:

 • Utveckla mer avancerade säkerhetsteknologier som bidrar till en målsättning att reducera och slutligen eleminera trafikolyckor.
 • Fortsätta att standardisera fler befintliga säkerhetsteknologier (i-ACTIVSENSE) som aktivt hjälper föraren att identifiera och undvika potentiella faror, vilket redan sker på den japanska marknaden, i Mazdas modeller på alla marknader under 2018.
 • Inleda tester av autonoma förarteknologier som för närvarande utvecklas i linje med Mazdas förarcentrerade ”Mazda Co-Pilot Concept2” under 2020, med en målsättning att standardisera dessa på alla Mazdas modeller till år 2025.
 • Använda uppkopplade teknologier för att skapa en ny affärsmodell där bilägare kan stödja människors behov i mindre tätbefolkade områden, som kan ha svårigheter att förflytta sig. 

Människor

Förstärka Mazdakundernas välbehag genom nöjet att transportera sig på ett miljömedvetet sätt utan att göra avkall på körglädje.

Tillvägagångsätt:

 • Utveckla och förstärka känslan av att bli ett med bilen ”Jinba Ittai”, som ger ett mervärde för alla som tycker om att köra sin bil.
 • Fortsätta att utveckla Mazdas ”Kodo design” för att ge bilen en egen själ och förgylla tillvaron för en och alla som ser den.

 

 

 2.   SKYACTIV-X: nästa generations motor

Teknologiska innovationer

 • SKYACTIV-X är den första kommersialiserade bensinmotor som använder sig av kompressionständning, dvs att luft/bränsle-blandningen självantänder när den komprimeras av kolvarna
 • En proprietär förbränningsmetod med namnet Spark Controlled Compression Ignitition löser två problem som tidigare har förhindrat kommersialisering av bensinmotorer med kompressionständning: att maximera området där kompressionständning är möjlig samt åstadkomma en omärkbar övergång kompressionständning och gnisttändning.

 

Egenskaper

 • Den nya förbränningsmotorn kombinerar fördelarna hos bensin- och dieselmotor för att åstadkomma lägre utsläpp, men samtidigt leverera mer kraft och acceleration.
 • Kompressionständning och luftöverladdning för att minska bränsleförbrukningen gör tillsammans motorn responsiv och ökar vridmomentet med 10-30% jämfört med dagens SKYACTIV-G bensinmotor. (3)
 • Kompressionständning skapar en supereffektiv förbränning (4) som förbättrar effektiviteten med 20-30% jämfört med dagens bensinmotor SKYACTIV-G och med hela 35-45% jämfört med Mazdas bensinmotorer av samma cylindervolym från år 2008. SKYACTIV-X är faktiskt lika effektiv eller till och med ännu mer effektiv än Mazdas senaste dieselmotor SKYACTIV-D.
 • Med hög effektivitet över ett bredare varvtalsintervall och under en större variation av motorbelastning, ges större möjligheter i val av utväxlingsförhållanden och resultatet blir både lägre förbrukning och förbättrade prestanda.

 

I ett längre perspektiv hoppas Mazda kunna bidra till att minska miljöpåverkan från bilar för att på så sätt kunna underlätta framtidens bilägande och därmed också stärka kopplingen till de som tycker det är kul att köra bil.

 

 


 

 

 1. Från augusti 2017. Enligt egna undersökningar.
 2. Mazdas människocentrerade koncept för självkörande bilar. Människor njuter av att köra samtidigt som de återhämtar sig psykiskt och fysiskt. Under tiden kör bilen "virtuellt" med kontroll över förarens och bilens rörelser. I oväntade situationer, till exempel plötslig medvetslöshet, kommer bilen att åsidosätta föraren, automatiskt kontakta nödtjänster och köra säkert till den lämpligaste platsen.
 3. Motorn är fortsatt under utveckling och alla siffror är tills vidare uppskattningar och kan förändras.
 4. Ett förhållande då andelen bränsle i förhållande till andelen luft blir så låg att den inte skulle antända i en konventionell tändstiftsmotor.
Håll dig uppdaterad

Mest lästa artikar

Helt nya Mazda CX-3

2015-07-03 | 30552 visningar

Här kan du läsa allt om helt nya Mazda CX-3 Int...

November-premiär för helt nya Mazda3 med pris från 164 900 kr

2013-10-01 | 26830 visningar

Andra helgen i november blir det svensk premiär fö...

Läs allt om helt nya Mazda3

2013-07-12 | 26428 visningar

1. Helt nya Mazda3 – i korthet Skyactiv-teknologi...

Mazda avtäcker VISION COUPE koncept i Tokyo

2017-10-25 | 24815 visningar

Mazda avtäcker VISION COUPE koncept i Tokyo...