hero

Toyota och Mazda överens om licensavtal gällande hybridteknologi

2010-03-29
2401 visningar
seats

Toyota Motor Company och Mazda Motor Corporation har skrivit ett licensavtal som ger Mazda rätten till att använda hybridteknologin från dagens Toyota Prius.

Genom detta avtal planerar Mazda att kombinera denna hybridteknik med sina egna nya motorer i nästa generations SKY Concept, som redan är under utveckling. Mazda skall utveckla och tillverka en ny hybridbil i Japan och målet är att börja sälja denna nya hybridbil i Japan under 2013.

Med ett policymässigt ansvarstagande för den globala miljön började Toyota sälja den första massproducerade hybridbilen, Prius, redan 1997. Sedan dess har Toyota tillverkat över 2,3 miljoner hybridbilar till över 70 olika länder.

För att ytterligare öka sina ansträngningar för en bättre miljö har Toyota uttryckt möjligheter för andra företag att använda dess hybridteknologi.

Baserat på sin långsiktiga vision om teknikutveckling, Sustainable Zoom-Zoom, har Mazda som mål att globalt sett minska den totala bränsleförbrukningen i sina fordon med 30 procent till år 2015, jämfört med 2008 års siffror. För att fortfarande kunna erbjuda alla sina kunder runtom i världen verklig körglädje, men även mycket säkra och miljövänliga bilar, har Mazda antagit "Building Block Strategy".

Genom denna strategi skall Mazda inom de närmaste åren utveckla nya snålare motorer och drivlinor samt lättare bilar. Start/stopp-system, som redan finns på vissa modeller, system för att ta tillvara på bromsenergi samt hybridsystem kompletterar på sikt Mazdas ansträngningar att minska sina produkters miljöpåverkan.

Genom detta avtal kommer båda företagen att erbjuda teknologier och produkter med mycket stora miljömässiga fördelar till så många människor om möjligt.