endlifeveichles

En vacker dag ska bilen skrotas.

 

I Sverige lever en bil i genomsnitt ca 17 år, innan det är dags för skrotning. Biltillverkare och bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar, d.v.s. man har ett ansvar för att bilen den dag den tjänat ut, ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

 

Producentansvaret föreskriver att den uttjänta bilen ska återvinnas till minst 95 procent. Producentansvaret innebär också att uttjänta bilar ska tas emot kostnadsfritt i ett landsomfattande mottagningssystem.

 

Vad som gäller för producentansvaret kan du läsa mer om på BIL Swedens hemsida, här följer en länk till sidan. Se också de informationsfoldrar som är framtagna, du finner dem längs ner på hemsidan: //www.bilsweden.se/miljo-sakerhet/atervinning

 

Hur skrotar jag min bil?

När det är dags att skrota din bil kan du kostnadsfritt lämna din bil till en mottagningsanläggning. Du hittar din närmsta anläggning på www.bilretur.se.

Kom ihåg att ta med legitimation och den gula delen (del 2) av det senaste registreringsbeviset när du lämnar bilen. Om det saknas beställer du nytt hos Vägverket.

 

Vad händer med bilen?

Först miljöbehandlas bilen. Det innebär att bilen töms på vätskor som oljor, bränsle och liknande. Startbatteri, balansvikter och komponenter som innehåller PCB/PCT, bly och kvicksilver demonteras. Pyroteknisk utrustning, som krockkuddar, förstörs. Sedan demonteras bilen för återanvändning och materialåtervinning. Detta inkluderar bland annat katalysator, däck och glasrutor samt delar som kan säljas som reservdelar. Till sist skickas resten till fragmenteringsföretag för vidare materialåtervinning. I fragmenteringsprocessen hackas bilarna sönder till smådelar. Sedan sorteras materialet och återanvänds på lämpligt sätt.