Mazda 3
Villkor

Ansvar
Detaljerna på Mazda Motor Sveriges hemsida reflekterar den information som är tillgänglig vid tidpunkten då de konsumeras, informationen utgör därför ingen garanti, vi förbehåller oss därför rätten att göra ändringar och ansvarar inte för fel i informationen.

Copyright
Informationen som publiceras på denna sida (text, bilder, grafer, ljud, animationer, videos etc) och dess struktur är föremål för upphovsrätten och ägs av Mazda Motor Sverige och vid vissa tillfällen även till tredje part. Kopiering, distribution, reproduktion, överföring samt lagring eller annan användning är strängt förbjudet utan skriftligt samtycke.

Mazdas namn, modellbeskrivningar, logos, emblem och namnen på våra tidningar och tjänster är registrerade varumärken som tillhör Mazda Group. Genom att ge tillgång till denna information har vi inte beviljats ​​tillstånd att använda Mazda-koncernen eller tredje parts rättigheter.

Mazda Motor Sverige avskriver sig också uttryckligen innehållet i tredjeparts sidor som denna hemsida är ansluten till, eftersom vi inte har något inflytande på dessa.

Länkar till andra sidor
Vi har inget inflytande över hurvida andra hemsidor följer den rätta sekretesspolicyn. Vi rekommenderar att du granskar respektive sekretesspolicy för den hemsidan du besöker. Vi har inget inflytande över dessa hemsidors innehåll, därfö tar vi heller inget ansvar över dessa.

Användarinformation och vägledning
När du tittar på en video av funktioner gällande våra Mazda bilar, var vänlig och notera följande punkter:

Ditt fordon kanske inte är utrustad med alla funktioner som visas i videoklippet.

Använd inte denna sida medan du kör bil, eftersom du då kan bli distraherad och förlora kontrollen på fordonet, vilket kan leda till olyckor, allvarliga skador samt personskador som leder till dödsfall.

För att du ska få mest ut av din Mazda så är instruktionsboken kompletterad med videos. Dessa videoklipp visualiserar några speciella egenskaper och funktioner hos din Mazda. Ändå är informationen i videon endast avsedd som ett tillägg och inte som ersättning för instruktionsboken för din Mazda.
I instruktionsboken hittar du mer detaljerad information om funktionerna, viktig säkerhetsinformation, körning vid olika förhållanden och information om underhåll av ditt fordon. Instruktionsboken innehåller många varningar, säkerhetsbestämmelser samt noter. En varning indikerar att allvarlig skada eller personskada kan leda till dödsfall om varningen inte följs. Säkerhetsbestämmelserna uppmärksammar att det kan ske skador på fordonet samt personskador om reglerna inte följs.

Stödsystem och funktioner ersätter inte föreskriftsenlig körning. Hurvida systemets funktion är tillgänglig kan påverkas av trafiken, väderförhållanden samt körbeteende.

All information, specifikationer, bilder och illustrationer är giltiga vid tidpunkten för publicering. Mazda förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna eller utformningen utan att meddela dessa utan förpliktelser.